Welkom bij de Buitenschoolse Opvang de Boomhut

BSO De Boomhut is gesitueerd in het gebouw van de Golf en kenmerkt zich door een huiselijke sfeer met veel licht en vrolijke kleuren. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen het gevoel van geborgenheid en veiligheid ervaren.

De Boomhut biedt voor- en naschoolse opvang voor kinderen van 4 tot ongeveer 12 jaar oud. Tevens kunt u vakantieopvang en flexibele opvang bij ons afnemen. In overleg zijn vele opties mogelijk.


Wij werken met stamgroepen onderverdeeld in jongens, meisjes of oudsten afhankelijk van het aantal kinderen.

Groep jongens : groep met maximaal 10 jongens en één pedagogisch medewerker.
Groep meisjes : groep met maximaal 10 meisjes en één pedagogisch medewerker.

Eventueel een 3e groep met oudsten jongens en meisjes, afhankelijk van het aantal kinderen en één pedagogisch medewerker.

Op woensdag is er, door het lagere kind aantal per groep, gekozen de groep tot één geheel te vormen in plaats van twee groepen.

Op vrijdag komen er in de (late) ochtend en in de namiddag kinderen naar BSO De Boomhut. De kinderen tot en met groep 4 hoeven maar een halve dag naar school en de kinderen vanaf groep 5 een hele dag. Daarna vormen in de namiddag alle kinderen één groep.

Wij vinden het belangrijk dat vrije tijd dan ook echt “vrije tijd” is voor kinderen. Lekker actief zijn, samen kunnen spelen of juist even niks hoeven doen.


De Boomhut verzorgt op woensdag- en vrijdagmiddag een broodmaaltijd die wij gezamenlijk aan een grote tafel nuttigen. Op de andere dagen van de week worden er drinken, een versnapering en fruit uitgedeeld. Bij goed weer spelen de kinderen zoveel mogelijk buiten op de grote speelplaats waar ook genoeg attributen aanwezig zijn zoals een klimrek, schommel, zandbak, glijbaan en een Moestuin.

Bij onze opvang is het te allen tijde mogelijk om uw opvoedkundige wensen te bespreken. Onze pedagogisch medewerksters staan voor u klaar en zorgen ervoor dat uw kind een plezierige tijd heeft.

Kinderen & Koken

Kinderen & Sport

worden opgehaald met (Belbus, taxi of eigen auto medewerker). Uit Haarlem en omgeving komen ook kinderen vanuit het speciaal onderwijs naar De Boomhut. Hiervoor regelen ouders/verzorgers zelf het vervoer.

Naar boven