Welkom bij de Buitenschoolse Opvang de Boomhut

Klik hier voor onze opvangmogelijkheden

BSO De Boomhut is gesitueerd in het gebouw van de Golf en kenmerkt zich door een huiselijke sfeer met veel licht en vrolijke kleuren. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen het gevoel van geborgenheid en veiligheid ervaren.

De Boomhut biedt voor- en naschoolse opvang voor kinderen van 4 tot ongeveer 12 jaar oud. Tevens kunt u vakantieopvang en flexibele opvang bij ons afnemen. In overleg zijn vele opties mogelijk.


Wij werken met stamgroepen onderverdeeld in jongens, meisjes of oudsten afhankelijk van het aantal kinderen.

Groep jongens : groep met maximaal 10 jongens en één pedagogisch medewerker.
Groep meisjes : groep met maximaal 10 meisjes en één pedagogisch medewerker.

Eventueel een 3e groep met oudsten jongens en meisjes, afhankelijk van het aantal kinderen en één pedagogisch medewerker.

Op woensdag is er, door het lagere kind aantal per groep, gekozen de groep tot één geheel te vormen in plaats van twee groepen.

Op vrijdag komen er in de (late) ochtend en in de namiddag kinderen naar BSO De Boomhut. De kinderen tot en met groep 4 hoeven maar een halve dag naar school en de kinderen vanaf groep 5 een hele dag. Daarna vormen in de namiddag alle kinderen één groep.

Wij vinden het belangrijk dat vrije tijd dan ook echt “vrije tijd” is voor kinderen. Lekker actief zijn, samen kunnen spelen of juist even niks hoeven doen.


De Boomhut verzorgt op woensdag- en vrijdagmiddag een broodmaaltijd die wij gezamenlijk aan een grote tafel nuttigen. Op de andere dagen van de week worden er drinken, een versnapering en fruit uitgedeeld. Bij goed weer spelen de kinderen zoveel mogelijk buiten op de grote speelplaats waar ook genoeg attributen aanwezig zijn zoals een klimrek, schommel, zandbak, glijbaan en een Moestuin.

Bij onze opvang is het te allen tijde mogelijk om uw opvoedkundige wensen te bespreken. Onze pedagogisch medewerksters staan voor u klaar en zorgen ervoor dat uw kind een plezierige tijd heeft.

De Boomhut Zandvoort biedt de volgende opvangmogelijkheden :

Volledige opvang

Volledige opvang bestaat uit 51 Weken opvang. Tussen kerstmis en oud&nieuw zijn wij gesloten. Op alle afgenomen schooldagen en vakantiedagen is de opvang open tot 18.30 uur. In het vaste maandtarief is meegerekend een “continue rooster” of een studiemiddag van school op de afgenomen dag(en). Deze opvangvorm is inclusief studiedag service (zoals hieronder omschreven)

Voorschoolse opvang

Tijdens schoolweken wordt er voorschoolse opvang aangeboden van maandag tot en met vrijdag van 7.30-8.30 uur. Voor de kinderen die niet op de golfschool zitten komen er nog vervoerskosten bij. U betaalt 12 keer per jaar een vast maandbedrag.

40 weken contract

In het 40 weken contract bieden wij op alle afgenomen schooldagen opvang tot 18.30 uur. Tijdens de schoolvakantie is het mogelijk om extra opvang aan te vragen. Wij bieden deze opvangvorm aan inclusief onze studiedag service, “continue rooster” of extra vrije middag op de afgenomen dag(en). U betaalt 12 keer per jaar een vast maandbedrag.

Vakantie contract

Heeft u alleen opvang in de vakantie nodig? Wij bieden in de 11 vakantie weken opvang aan (tussen kerst en oud&nieuw gesloten). De opvang vindt plaats in de schoolvakanties op de afgenomen dag(en) vanaf 8.00 tot 18.30 uur . U betaalt een vast bedrag per maand, 12 keer per jaar.

Passende opvang

Met passende opvang koopt u losse uren in per maand, dit is alleen mogelijk in schoolweken. U vraagt vooraf de uren aan. Aangevraagd 14 dagen voor aanvang biedt een gegarandeerde plek. Als het later wordt aangevraagd kan het alleen als er plaats is. Het is alleen mogelijk om hele uren af te nemen. De pedagogisch medewerker bepaalt het tijdstip van ophalen, waarna u beiden een paraaf plaatst. De facturatie is achteraf per maand.

Extra opvang

Als u in de vakanties af en toe een dag opvang nodig heeft, is het mogelijk om hele of halve dagen aan te vragen. Als u het 14 dagen voor aanvang aanvraagt, bieden wij een gegarandeerde plek. Als het later wordt aangevraagd alleen als er plaats is. Het is ook mogelijk een extra middag tijdens een schoolweek af te nemen.

Studiedag service

Wij zijn geopend op alle studiedagen van de Zandvoortse basisscholen. Zonder verdere verplichtingen kunt u een los dagcontract afnemen. Voor onze klanten die volledige opvang of een 40 weken contract hebben, is dit verwerkt in het tarief. Ook wanneer de studiedag op een andere dag valt, dan de dagen die u afneemt.

Kinderen & Koken

Kinderen & Sport

worden opgehaald met (Belbus, taxi of eigen auto medewerker). Uit Haarlem en omgeving komen ook kinderen vanuit het speciaal onderwijs naar De Boomhut. Hiervoor regelen ouders/verzorgers zelf het vervoer.

Naar boven